Interaktiv GIS-portal

Satellitbaserad statusklassificering av Sveriges samtliga kustvattenförekomster

 • Klorofyll »

  • Klorofyll, statuskarta baserat på beräknat 3 års EK-medel.
  • Klorofyll, medelkoncentration 2009-2011 (μg/l).
  • Klorofyll, koncentrationskartor (μg/l). Exempel för ca 30 utvalda datum mellan 2009-2011.

   

 • Siktdjup »

  • Siktdjup, statuskarta baserat på beräknat 3 års EK-medel.
  • Siktdjup, medelsiktdjup 2009-2011 (m).
  • Siktdjup, siktdjupskartor (m). Exempel för ca 30 utvalda datum mellan 2009-2011.

   

 • TSM (Totalt suspenderat material) »

  • TSM, statuskarta baserat på beräknade koncentrationer (3 års medel).
  • TSM, medelkoncentration 2009-2011 (mg/l).
  • TSM, koncentrationskartor (mg/l). Exempel för ca 30 utvalda datum mellan 2009-2011.

   

 • CDOM (Coloured Dissolved Organic Matter) »

  • CDOM, statuskarta baserat på beräknade absorptioner (3 års medel).
  • CDOM, medelabsorption 2009-2011 (m-1).
  • CDOM, absorptionskartor (m-1). Exempel för ca 30 utvalda datum mellan 2009-2011.