Välkommen till vattenkvalitet.se

Bakgrund

Sedan ett antal år tillbaka har forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på satellitbaserad vattenkvalitetsövervakning genomförts för svenska sjöar och kustvatten. Som ett underlag för löpande övervaknings- och planeringsarbete drivs det här en vattenkvalitetsservice.
Läs mer »

Satellitbaserad statusklassificering av Sveriges samtliga kustvattenförekomster

Baserat på satellitdata för tre på varandra följande år (2009-11) har vi tagit fram information per vattenförekomst som kommer tjäna som underlag till statusklassningen av Sveriges samtliga kustvattenförekomster 2013.
Läs mer »